Depressieve stemming

Wat is een depressie

Er kan sprake zijn van een depressie als je de hele of bijna de hele dag last hebt van sombere gevoelens en je weinig interesse meer hebt in dagelijkse activiteiten zoals werken, opvoeden van kinderen, eten koken, etc.

Andere symptomen van depressie zijn:

  • Eetproblemen: heel veel of juist heel weinig eten, en veranderingen in het gewicht
  • Slaapproblemen
  • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd
  • Vermoeidheid en verlies van energie
  • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld
  • Concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid
  • Terugkerende gedachten aan dood of zelfdoding

Er is niet één oorzaak voor een depressie. Sommige mensen hebben een hoger risico om een depressie te ontwikkelen dan anderen. Dat heeft te maken met kwetsbaarheid en bepaalde levensgebeurtenissen, zoals het verlies van een dierbare, vroeg kinderlijk trauma of bepaalde problemen op werk of op school.

Vanuit de trauma therapie zie ik depressie ook wel als een onderspanning. Als je door teveel spanning in je draagt voor de bedding die je ervoor hebt, dan wil het zenuwstelsel blijven hangen in een gedempte en verdoofde staat. Zo kan je na trauma en of een heftige verlies ervaringen de levensenergie als het ware vast zetten in een depressie om jezelf te beschermen tegen overspoeling.

Stress en spanningsklachten

Behandeling van depressie

In mijn behandeling bij depressie probeer ik te zoeken naar wat bij jou weer iets meer energie in het zenuwstelsel kan brengen. Soms door te begeleiden in bewegen, zoals runningtherapie, zodat het letterlijk weer in beweging kan komen. Soms door te stimuleren iets op te pakken wat je kent dat je stemming opwekt.

Ook probeer ik je te sterken via het verlevendigen van hulpbronnen en vaardigheden. Want met een vergrote bedding lukt het beter om verbinding te maken en ruimte te geven aan de ingesloten energie. Dan kan deze energie, zoals boosheid, verdriet of bevroren beschermreacties weer gaan stromen.

Leer weer verbinding te maken met jezelf en de rust en veilige beweegruimte te vinden te midden van de veranderingen.

NVFP - De FysiotherapeutRBCZSBLPNPSN