Tarieven en vergoeding

Tarieven

Hieronder vind je de praktijktarieven die per 1 maart 2023 in rekening worden gebracht.

Intake (60 minuten)   90,00
Screening  (Indien er in het eerste kwartier van de intake blijkt dat er geen indicatie/match is)    25,00

45 minuten behandeling*

 €  72,50
60 minuten behandeling*   95,00
120 minuten behandeling* ( bijv. Eye Movement Integration sessie)   170,00
30 minuten behandeling*
50,00
Telefonisch of email consult (per 15 minuten**)    22,50
Toeslag behandeling aan huis    10,00
Specifiek verslag op verzoek van de cliënt    55,00

*   In overleg met jou wordt gekeken welke soort zitting bij jou gewenst is.
* Bij een kwartier of meer uitloop wordt dit naar verhouding van het bijbehorende tarief verrekend.
* De behandeltijd is exclusief tijd voor verslaglegging.
** Daar waar het gaat om mails en telefoontjes die bijdragen in het therapeutische proces.

Annulering afspraak:

Afspraken die je korter dan 24 uur van te voren afzegt, worden in rekening gebracht tegen het zogenaamde 70% tarief, welke niet vergoed wordt.
Annulering van afspraken kan kosteloos als het gaat om de hygiene en afspraak regels rondom Covid-19 virus.

Praktijk HersteldeBalans werkt op restitutiebasis. Voor de behandelingen ontvang je aan het einde van de maand een rekening die je binnen 14 dagen moet voldoen. Als je voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of alternatieve therapie dan kun je deze rekening bij je verzekeraar indienen voor terugbetaling (restitutie).

Tarief afstemmen op financiële draagkracht:
Vanuit een hart voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid ben ik bezig met de steeds groter wordende inkomens- en vermogenskloof in de samenleving. Zeker ook waar dit relatie heeft met vroegkinderlijke trauma.

Om hierin ook positie in te nemen, geef ik ruimte om het tarief aan te passen aan jouw financiële draagkracht.

Mocht je een laag besteedbaar inkomen hebben en het standaard tarief voor jou niet op te brengen zijn, dan kun je contact opnemen. Ik zal dan aangeven of er behandelplek beschikbaar is voor een lager tarief.

Heb je een ruim besteedbaar vermogen en/of verdien je meer dan het bruto modaal (38.000€ per jaar), dan zou je kunnen helpen zorg voor mensen met een kleine beurs betaalbaar te houden. Dit door aan te geven dat je (tijdelijk) bereid bent 5-15 € per consult meer te betalen.

Zo houden we zorg samen op gebalanceerde wijze betaalbaar.

Bankgegevens Praktijk HersteldeBalans:

Het rekeningnummer: NL73 ASNB 0707 2839 81
Ter name van: HersteldeBalans Praktijk Fysiotherapie

Door mijn aansluiting bij Circuit Nederland is betaling ook mogelijk met de Utrechtse Euro.

Kamer van Koophandel

Ik ben bij de KvK geregistreerd onder nummer 51714973

Waarom werken op restitutiebasis?

Aandacht, tijd en kwaliteit daar wil ik voor staan!

In een consult betekent dat een fijne start met een luisterend oor om samen te oriënteren op de voor jou relevante ontwikkelingsthema’s, en vervolgens aan de slag gaan om een stap vooruit te maken. Voor een echte stap vooruit in bijvoorbeeld ontspanning, bewustwording of het trainen van vaardigheden is meer tijd nodig dan de 20-30 minuten die verzekeraars volgens hun contracten vergoeden. Zeker als het gaat om de thema’s waar ik veel mee werk. Daarnaast is het belangrijk om tijd te hebben voor een goede afronding, waarin de laatste vragen gesteld kunnen worden en er ook gekeken kan worden hoe je het geleerde kunt integreren in het dagelijks leven. Want daar gaat het immers om!

Om deze redenen heb ik besloten geen fysiotherapie-contracten te sluiten met de verzekeraars en te werken op restitutiebasis. In deze contractvrijheid heb ik meer mogelijkheid om de kwaliteit in mijn werk te waarborgen. Door het uitsluiten van knellende regelgeving en bureaucratische administratie kan ik namelijk al mijn aandacht en tijd besteden aan een optimale begeleiding.

Wouter Beekhuis

Wat betekent dit voor de vergoeding van jouw zorg?

Behandelingen kunnen vanuit jouw aanvullende verzekering onder de noemer fysiotherapie of alternatieve therapie (gedeeltelijk) vergoed worden.

Ik heb hiervoor alle nodige inschrijvingen, zoals het BIG-register en Kwaliteitsregister voor fysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie (KRF NL). En ben ik aangesloten bij de Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeorienteerde (Psycho) therapie (SBLP) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

  • Ben je voldoende verzekerd voor fysiotherapie: dan kun je de rekening bij jouw verzekeraar indienen voor terugbetaling (restitutie). Je verzekeraar zal dan volgens de polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde psychosomatische fysiotherapie (een deel van) het bedrag aan jou terugbetalen. Dit is zo’n 40-100 procent van het praktijktarief. Hoewel zorg zonder verwijzing van de arts toegankelijk is, is het bij sommige verzekeraars wel nodig voor vergoeding van de intake om een verwijzing te hebben.
  • Ben je voldoende verzekerd voor alternatieve therapie bij een verzekeraar die aangesloten is bij de SBLP? Ook dan kun je de ontvangen rekening indienen bij je verzekeraar voor terugbetaling. Meestal is de vergoeding dan zo’n 50-100 procent. Samen met de behandelaar wordt gekeken of geleverde zorg valt onder Lichaamsgeoriënteerde (Psycho) therapie.
  • Heb je alleen een basis verzekering en geen aanvullende verzekering, dan kun je de kosten niet bij je verzekeraar verhalen.

In de gevallen dat zorg onvoldoende vergoed wordt, kan het waardevol zijn te kijken of je werkgever wellicht een bijdrage kan geven aan de behandelingen, zeker wanneer dit jou helpt bij je re-integratie of het verbeteren van je werkkwaliteit staan ze hier vaak voor open. Daarnaast is er bij de gemeente bij laag inkomen een zorgsteun budget aan te vragen. Tot slot zorgkosten boven een bepaalde drempel zijn belasting aftrekbaar.

Een plek van ontmoeting, van waaruit je je reis met meer kracht en richting kunt vervolgen.

NVFP - De FysiotherapeutRBCZSBLPNPSN