Praktijk Psychosomatische Fysiotherapie

In balansBehandelmogelijkheden:

Als psychosomatisch fysiotherapeut werk ik met verschillende specifieke psychosomatische interventies. Onder het tabblad 'IN BALANS' kunt hierover van alles lezen.

Daarnaast werk ik als Somatic Experiencing Praktitioner met zachte en afgestemde technieken voor trauma verwerking.

Deze interventies worden ondersteund door verschillende fysiotherapeutische interventies gericht op de verbetering van uw houding, conditie, spierspanning, stabiliteit, beweegtechniek, lenigheid en coordinatie.


Registratie:

Ik ben geregistreerd bij:

 • Het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG nummer 79064537504)
 • Het Centraal Kwaliteits Register (CKR) als psychosomatisch en regulier fysiotherapeut
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) registr.nr: 171253R

Ik ben aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen:

 • Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP).
 • Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeorienteerde (Psycho) therapie (SBLP) registr.nr: 13118117

Kwaliteitseisen:

De praktijk voldoet aan de eisen wat betreft scholing, hygiene, praktijk inrichting en werkwijze die het KNGF, de SBLP en het RBCZ hanteert ten aanzien van de kwaliteitsregistratie. 

Na inspectie van het onafhankelijke kwaliteitsvisitatiebureau AVAR in mei 2018 werd de praktijk beoordeeld als 'uitstekende praktijk'


Klachten regeling:

Natuurlijk probeer ik zo'n optimaal mogelijke kwaliteit te bieden. Heeft u desondanks toch een klacht over uw behandeling of benadering door mij, dan wil ik u uitnodigen dit eerst met mijzelf te bespreken. Het is mijn intentie om uw klacht serieus te nemen. Ik sta open voor ontwikkelingsmogelijkheden en ik kijk graag met u samen wat er gedaan kan worden om de klacht te verhelpen en te verbeteren wat mogelijk is om herhaling te voorkomen.

Mochten we in een gesprek onvoldoende oplossing voor uw klacht vinden, dan kunt u gebruik maken van de klachten regeling van de onafhankelijke klachten en geschillen commissie Fysiotherapeutische zorg. Op die site vind u ook het klachten formulier waar u gebruik van kunt maken.


Privacy policy:

Praktijk HersteldeBalans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk HersteldeBalans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Het doel van verstrekking is dossiervoering en de financiële administratie;
 • De gegevens die gevraagd worden zijn BSN en identificatiegegevens (niet bij zorg onder SBLP), NAWTE, en gegevens rondom uw klachten en gezondheidstatus;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn er nog een aantal regels en rechten vastgelegd in het zogenaamde Privacyreglement fysiotherapie en de Code recht en ethiek voor behandeling vallend onder de SBLP registratie. In het regelement zijn onder andere uw rechten opgenomen. Zoals dat u recht heeft op informatie en op het inzien van uw behandeldossier en indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dat u mij vanzelfsprekend mag verzoeken deze te wijzigen.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, neem dan gerust contact op.


Vergoeding:

Ik werk op restitutiebasis. Dit betekend dat de rekening van de door u gevolgde behandelingen naar u toegestuurd wordt. Wanneer u voldoende aanvullend verzekerd bent kunt u deze rekening indienen bij uw verzekering voor terugbetaling vergoed uit uw aanvullende verzekering.

U kunt behandelingen vergoed krijgen als zowel fysiotherapeutische als alternatieve zorg. Kijk hier voor meer informatie over tarieven en vergoeding.