Hoe komt u weer in balans?

In balansAls psychosomatisch fysiotherapeut begeleid ik u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Hierbij werk ik volgens het biopsychosociaal model. Dat houdt in dat ik de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrek.

Mijn eerste gesprek en onderzoek zijn er op gericht om u en uw klachten te begrijpen.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, bepalen we het doel van uw behandeling en stellen we het therapieplan op. U wordt hierbij actief betrokken.

Het doel van de therapie zou kunnen zijn:

  • Inzicht krijgen in de factoren die de klachten in stand houden.
  • Aanleren van ontspanning.
  • Bewust beinvloeden van de ademhaling.
  • Verbeteren van de slaap.
  • Het verminderen van pijn.
  • Het op een effectieve manier vergroten van de belastbaarheid.
  • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
  • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
  • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
  • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren.

Therapie:
Samen met u wordt er gekeken naar een behandelvorm die bij u past. Zie voor de verschillende mogelijkheden het menuvak links boven.
In ieder geval probeer ik uw lichaam bij de behandelingen te betrekken. Dit omdat ik steeds duidelijker merk hoeveel resultaat het oplevert als er aanspraak gemaakt kan worden op de wijsheid en de herstellende vermogens die het lichaam in zich heeft.

Samenwerking met deskundigen.

Waar nodig voor een beter herstel of wanneer klachten complexer zijn, werk ik samen met artsen, psychologen en/of andere specialisten.