Disclaimer

Het is goed te beseffen dat de gegeven informatie vooral is geschreven vanuit mijn visie en ervaringen en dus geen volledig beeld zal geven van de psychosomatische fysiotherapie. Waar ik inspiratie opgedaan heb uit andere bronnen dan zijn deze eronder vermeld.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Al ben ik ervan overtuigd dat veel van de genoemde behandelmogelijkheden binnen het arsenaal van de psychosomatische fysitoherapeut vallen. Iedere psychosomatische fysiotherapeut heeft vaak zijn eigen specialiteiten en andere psychosomatische fysiotherapeuten kunnen dan ook andere behandelmogelijkheden hebben. Er kunnen dan ook geen rechten ontleent worden aan deze informatie ten aanzien van andere therapeuten.

Voor meer informatie wil ik graag verwijzen naar de vakvereniging van de psychosomatische fysiotherapie www.kngf-nfp.nl

Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze tenzij we de bezoeker van de website hiervoor uitnodigen of nadrukkelijk toestemming hebben verleend.