Depressieve stemming

Hoe vaak komt het voor en wat zijn de gevolgen:

In Nederland heeft ongeveer één op de zestien mensen een depressie. En van de volwassen Nederlandse bevolking krijgt 1 op 7 personen ooit een depressie.[1] Naast een depressie zijn er meerdere andere veelvoorkomende aandoeningen waarbij een depressieve stemming ook een kenmerk is. Hierbij kan gedacht worden aan overspannenheid, burnout, slaapproblemen, overgewicht of angststoornissen.

Hoe vaak komt het voor en wat zijn de gevolgen:

In Nederland heeft ongeveer één op de zestien mensen een depressie. En van de volwassen Nederlandse bevolking krijgt 1 op 7 personen ooit een depressie.[1] Naast een depressie zijn er meerdere andere veelvoorkomende aandoeningen waarbij een depressieve stemming ook een kenmerk is. Hierbij kan gedacht worden aan overspannenheid, burnout, slaapproblemen, overgewicht of angststoornissen.

Gelukkig herstelt meer dan 90% van de mensen binnen een jaar van de depressie.[2] De depressieve stemming tast sterk de kwaliteit van leven aan en zorgt voor veel verdriet. Dit uit zich op allerlei vlakken. Er wordt slechter op het werk gepresteerd, het eigen herstellende vermogen is verminderd waardoor er vaker klachten op het lichamelijke gebied voorkomen. Door de sombere stemming zijn pijnklachten ook minder draaglijk. Daarnaast kunnen ook de relaties met familie en vrienden eronder lijden.

Wat is een depressie:

Er kan sprake zijn van een depressie als u de hele of bijna de hele dag last heeft van sombere gevoelens en u weinig interesse meer heeft in dagelijkse activiteiten zoals werken, opvoeden van kinderen, eten koken, etc.

Andere symptomen van depressie zijn:

  • Eetproblemen: heel veel of juist heel weinig eten, en veranderingen in het gewicht
  • Slaapproblemen
  • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd
  • Vermoeidheid en verlies van energie
  • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld
  • Concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid
  • Terugkerende gedachten aan dood of zelfdoding

Er is niet één oorzaak voor een depressie. Sommige mensen hebben een hoger risico om een depressie te ontwikkelen dan anderen. Dat heeft te maken met kwetsbaarheid en bepaalde levensgebeurtenissen, zoals het verlies van een dierbare of bepaalde problemen op werk of op school.

Algemene behandeling: 

Gelukkig is een depressie/depressieve stemming meestal te behandelen. Een combinatie van probleemoplossende/steunende/cognitief-gedragsmatige gesprekken en medicatie komt vaak voor. Medicatie probeert de aanmaak van serotonine en andere stoffen in de hersenen ten positieve te beïnvloeden, waardoor de stemming verbetert. Al hoewel dit vaak goed aanslaat, heeft de medicatie soms vervelende bijwerkingen, zoals gewichtstoename en een verminderde seksuele behoefte. Dit is een reden waarom men tegenwoordig terughoudender is om deze medicatie voor te schrijven. Soms zie je ook dat met de antidepressiva (medicatie) onvoldoende effect bereikt wordt. Ten slotte zijn er veel mensen die gewoon niet van het nemen van medicatie houden en andere mogelijkheden dan ook graag willen proberen.

Psychosomatische fysiotherapie: Bewegen helpt!

In mijn begeleiding krijg ik regelmatig terug van mensen dat bewegen een positieve invloed op hun stemming heeft. Als behandeling tegen een depressieve stemming beginnen tegenwoordig ook steeds meer mensen met runningtherapie. Veel mensen hebben andere beweegactiviteiten die hun conditie verberen ook als steun ervaren om uit hun depressie te komen. Dit kan onder andere fietsen, zwemmen, schaatsen of krachttraining zijn. Kortom bewegen helpt de stemmingsbalans te verbeteren…

 

 

 


 

 

[1] Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling Multidisciplinaire richtlijn depressie. Utrecht: Trimbos-instituut; 2005.

[2] Spijker JA, de Graaf R., Bijl R. e.a. Duration of major depressive episodes in het general population. Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). British Journal of Psychiatry 181 (2002), 208-213

Link: depressie startpagina